Living Mindfulness

Mindfulnesstraining

Mindfulness betekent: “doelbewust gewaar zijn van moment tot moment zonder oordeel”. In het Nederlands wordt het wel vertaald met aandacht, gewaar zijn, of opmerkzaamheid. Om mindfulness te bevorderen heeft Jon Kabat-Zinn sinds 1979 een achtweekse training ontwikkeld, waarbij hij geïnspireerd was door Boeddhistische meditatie en yoga enerzijds en westerse kennis over stress anderzijds.

De training richt zich op het vermogen van mensen om met aandacht hun lichaam, gevoelens, en gedachten waar te nemen. De kwaliteit van deze aandacht is mild en niet-veroordelend. Zo kunnen we ervaren hoe stress ons zowel lichamelijk als psychisch beïnvloedt en hoe we hier automatische reacties op hebben ontwikkeld. Door gerichte aandacht ontdekt men dat er de keuze is om anders te reageren, en dit blijkt een zeer effectieve methode om te leren omgaan met stress, pijn, ziekte en psychische klachten. Door de oefeningen wordt de geest weerbaarder en flexibeler. Daarom kunnen ook mensen zonder speciale klachten profiteren van deze training.

Een mindfulnesstraining vindt plaats in een groep en duurt 2½ à 3 uur op een vast dagdeel in de week. Tijdens de bijeenkomsten worden verschillende meditatie-oefeningen uitgelegd en beoefend. Ook is er gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen, zodat deze het best geïntegreerd kunnen worden in ieders dagelijks leven. De training vraagt daarnaast een intensieve investering van de deelnemers, namelijk tussen de bijeenkomsten nog één uur per dag thuis te oefenen. De meditatie- en yoga-oefeningen worden gedaan met behulp van CD’s Daarnaast zijn er nog andere opdrachten om te leren mindfulness in het dagelijks leven te integreren. De training spreekt cursisten aan op hun eigen kracht en zelfhelend vermogen

Training volgen?

Ik ben werkzaam bij UvA minds, een Academisch Behandelcentrum voor Ouder en Kind in Amsterdam. Daar geef ik mindfulnesstraining aan ouders om hen te helpen beter om te kunnen gaan met stress in de opvoeding. Ook geven we daar mindfulnesstraining aan kinderen (8-12 jaar en 12-18 jaar) met ADHD en hun ouders. Voor meer info zie: www.uvaminds.nl (onder ‘Wat?’).

Daarnaast geef ik MBSR-training en compassietraining (zie Agenda)

Mindfulness en Cognitieve Therapie bij Depressie

Vanuit de Mindfulness Based Stress Reduction hebben Segal, Williams & Teasdale in 2002 de Mindfulness Based Cognitive Therapy ontwikkeld. Het cognitieve element wordt hier geïntegreerd met de mindfulness. De therapie richt zich op terugvalpreventie bij depressie. Uit hun onderzoek blijkt dat de training de kans op terugval halveert bij cursusdeelnemers die drie of meer depressieve episoden hebben gekend. Het fantastische boek is in 2013 herschreven en nog beter geworden met een extra hoofdstuk over inquiry. Zie voor verdere informatie hierover: www.mbct.co.uk